სერვისები

 აპარატურის გაქირავება

Geovoice Rental - გთავაზობთ პროფესიონალური აუდიოვიდეო სისტემების გაქირავების სერვისს.თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ შემდეგი სერვისებით:

 • სასცენო საფესტივალო გახმოვანება-განათება;
 • სცენა გადახურვის კონსტრუქციები;
 • საკონფერენციო-სათარგმნი სისტემები;
 • ასაწყობი ლედ-ეკრანები;


დამატებითი შეკითხვების შემთხვევაში დაუკავშირდით ჯეოვოისის გაქირავების დეპარტამენტს ტელ: +995 32 2 22-33-20 (4)
კოპორატიული გაყიდვები

მომსახურების უპირატესობა

 • ინდივიდუალური მიდგომა, კონკრეტულ მომხმარებელთან (ორგანიზაცია/ფიზიკური პირი);
 • პერსონალური მენეჯერი;
 • საპროექტო გუნდი;
 • საინსტალაციო გუნდი;

პროექტის მსვლელობა მიმდინარეობს ეტაპობრივად და ჩართულია შესაბამისი პროფესიონალური გუნდი

 • ინფორმაციის დამუშავება (სივრცის თუ მოთხოვნის ანალიზი);
 • აუდიო სივრცის პროექტირება;
 • ტექნიკური სამუშაოები (ინსტალაცია);
 • აუდიო ინტეგრაცია;                                                                                                                                                               კორპორატიული გაყიდვების დეპარტამენტი ტელ: +995 32 2 22-33-20 (3)


აუდიო სივრცის პროექტირება

მომსახურების უპირატესობა

 • სივრცის ანალიზი;
 • წინასწარი აუდიო მოდელირება (EASE. Modeler.);
 • მარშუტიზაციის მომზადება;
 • გეგმა დიაგრამა;


აუდიო სივრცის პროექტირებასთან დაკავშირებით ტელ: +995 32 2 22-33-20 (3)